Platform Hattinga Verschure – 2 april 2024 | Logeerhuis en respijtzorg De Opstap opnieuw van start gegaan – een adempauze voor mantelzorgers

Iedereen wil langer thuis blijven wonen, ook de overheid wil dit. Dit heeft tot gevolg dat het aantal mantelzorgers dat zorgt voor hun 80+ ouders groeit. Ook zijn er meer zwaarbelaste mantelzorgers dan 10 jaar geleden. Dit blijkt uit het op 28 maart verschenen onderzoek van het CBS. 37% van de kinderen van 80-plussers gaf mantelzorg in 2022. Tien jaar eerder was dat nog 32%. Van de kinderen geeft 7% aan zwaar belast te zijn. Tien jaar geleden was dat nog 5%.
We moeten er daarom voor zorgen dat de mantelzorgers af en toe een adempauze krijgen. De gemeenten hebben de taak te zorgen voor de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente Groningen doet dat onder meer door een subsidie te verlenen voor het logeerhuis De Opstap dat op 22 maart door wethouder Inge Jongman is heropend. zie bericht op de website SPHV

Platform Hattinga Verschure behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen. We informeren, luisteren naar je ervaringen, horen waar jij als mantelzorger tegenaan loopt en wat je nodig hebt. Daarover gaan we in gesprek met gemeenten en anderen, bijvoorbeeld zorgaanbieders. Zo werken we samen met alle betrokkenen aan een betere positie en goede ondersteuning voor mantelzorgers in onze provincie. website SPHV

Scroll naar boven