Logeerhuis en respijtzorg De Opstap

De Opstap is een gezellig logeerhuis in Groningen voor mensen die:

  • tijdelijk geen beroep kunnen doen op een mantelzorger, zoals een partner of familielid omdat die een adempauze nodig hebben of er even tussen uit willen. Daarmee wordt ook overbelasting van de mantelzorgers voorkomen.
  • na bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis wel graag naar huis willen maar hierbij nog niet voldoende terug kunnen vallen op hun partner, familie, buren of vrienden of andere situaties die dat belemmeren.

De mensen hebben dan een aangenaam tijdelijk verblijf en de mantelzorger heeft “even een adempauze”.
De vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het huis. Zij worden daarbij ondersteund door een coördinator.

Toelichting heropstart De Opstap

In maart 2023 heeft het bestuur van Stichting De Opstap besloten haar werkzaamheden te eindigen.
De Stichting Waardig Wonen heeft een woning naast het huis De Opstap en heeft subsidie van de Gemeente Groningen gekregen voor een heropstart.
Meer informatie over Waardig Wonen staat op waardigwonen.nl.

In februari wordt een coördinator aangesteld en voldoende vrijwilligers geworven waarna de mensen zich kunnen aanmelden voor logeerzorg of respijtzorg in De Opstap.

Voorlopig is het contactadres bij de Stichting Waardig Wonen zelf.

NieuwsInformatie en contact

voorlopig via Waardig Wonen

U bereikt ons bij voorkeur
op dinsdag, woensdag of donderdag
tussen 9.00 en 16.00 uur
op telefoonnummer 06-40521094

Als we niet bereikbaar zijn, spreek dan de voicemail in of neem contact op via de mail info@deopstap050.nl
NB. Zet dan in uw bericht uw naam met uw telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Scroll naar boven