Organisatie

Historie

Het Logeerhuis De Opstap is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. De Opstap is in januari 2017 van start gegaan met de opening van het logeerhuis. De Opstap werd financieel gesteund door de gemeente Groningen. Het logeerhuis ontving ook bijdragen van het VSB Fonds, het Scholten Kammingafonds, Emmaplein Foundation, het Kansfonds, Stichting het Roode Weeshuis en de Provincie Groningen. De Stichting werkte nauw samen met Humanitas. Humanitas zorgde onder meer voor de professionele begeleiding van de vrijwilligers.
Verschillende organisaties hebben bij de oprichting de doelstellingen van De Opstap onderschreven zoals Zorgbelang Groningen, de Doktersdienst Groningen (DDG) en het Martiniziekenhuis.

Het Logeerhuis De Opstap ingaande 1 januari 2024

Het bestuur van de Stichting De Opstap heeft in maart 2023 besloten de werkzaamheden te beëindigen omdat er niet een voldoende aantal (60) vrijwilligers beschikbaar waren. Vanuit de Stichting Waardig Wonen is na ampele overwegingen het initiatief genomen het logeerhuis voort te zetten. De woning van De Opstap ligt namelijk naast het huis van Waardig Wonen. Ook zijn beide woningen met elkaar verbonden met een “tussendeur” die afgesloten was. Beiden woningen (oorspronkelijk in de bouw als 4 afzonderlijke appartementjes) waren eerst min of meer 1 woonvorm voor een andere doelgroep.
Vanuit de Stichting Waardig Wonen wordt ook mantelzorgondersteuning belangrijk gevonden. In het huis Waardig Wonen kunnen 5 mensen met de diagnose dementie wonen die niet langer thuis kunnen blijven wonen en een indicatie voor een verpleeghuis hebben. Zij kiezen er voor kleinschalig te wonen waarbij er 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week een medewerker zorg aanwezig en overdag (een 12 uur) een begeleider. Er komt niet vaak een plek vrij zodat bij een aanmelding uit de wijk, deze persoon er niet kan gaan wonen. Mensen zijn vrijwel altijd gehecht aan de plaats of omgeving waarin zij wonen. Als bij iemand met de diagnose dementie het te zwaar wordt voor de mantelzorgers dan kan deze in het logeerhuis – tijdelijk – gaan logeren als er een kamer vrij is. Deze persoon kan dan toch in de eigen buurt blijven wonen.
Ook dan blijft er thuiszorg als er in de thuissituatie al thuiszorg was. De vrijwilligers in het logeerhuis kunnen ook dan een beroep doen op de medewerkers bij Waardig Wonen. Deze “achterwacht” kan als meer zekerheid en veiligheid ervaren worden door de gasten en vrijwilligers als er vragen over zorg zijn.

Overdracht van het logeerhuis en waardering voor de betrokken in de afgelopen jaren en de fondsen
Het bestuur Waardig Wonen heeft het logeerhuis goed kunnen voorzetten met medewerking van het voormalige bestuur, coördinatoren en vrijwilligers. Het bestuur van Waardig Wonen heeft daar veel waardering voor. Ook de bijdragen van de fondsen in de afgelopen jaren maken de voorzetting mogelijk. Bijvoorbeeld de inrichting van de woning met meubilair is “om niet” overgedragen. Ook werd er toestemming gegeven om met dezelfde naam De Opstap door te gaan inclusief de website en ander informatiemateriaal. Met een paar kleine aanpassingen konden deze geactualiseerd worden.
De afbeeldingen zijn ook overgenomen. Hier staan ook personen op. Deze afbeeldingen zijn gebleven. Het is namelijk niet meer goed na te gaan wie er op staan. Ook wordt er vanuit gegaan dat er toestemming is gevraagd en verleend is om op de website te staan. Mocht iemand alsnog gegevens willen verwijderen dan kan contact opgenomen worden.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Waardig Wonen bestaat uit 3 leden.
Zie voor meer info op de website waardigwonen.nl

Doelstellingen en verslagen

De Opstap maakt door middel van de inzet van vrijwilligers een vorm van mantelzorgondersteuning mogelijk. Ook biedt het mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, participatiebanen en stagemogelijkheden.
De verslaglegging incl. jaarrekening vindt u op de website van de Stichting Waardig Wonen met een afzonderlijk verslag van het Logeerhuis De Opstap dat ook op deze website – ingaande 1 januari 2025 over het afgelopen jaar 2024 – komt te staan bij Jaarverslagen.

Scroll naar boven