Stichting Logeerhuis De Opstap

Stichting Logeerhuis De Opstap is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. De stichting ontvangt een subsidie van de gemeente Groningen en is naast een eigen bijdrage van de gasten aangewezen op donaties, giften en fondsen. De Stichting werkt nauw samen met Humanitas. Humanitas zorgt onder meer voor de professionele begeleiding van onze vrijwilligers.
Verschillende organisaties hebben de doelstellingen van De Opstap onderschreven:

 • Zorgbelang Groningen
 • De Doktersdienst Groningen (DDG)
 • Het Martiniziekenhuis

De Opstap is in januari 2017 van start gegaan met de opening van het logeerhuis.

De Opstap wordt financieel gesteund door de gemeente Groningen. Het logeerhuis ontving ook bijdragen van het VSB Fonds, het Scholten Kammingafonds, Emmaplein Foundation, het Kansfonds, Stichting het Roode Weeshuis en de Provincie Groningen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de leden

 • Kees van der Helm (voorzitter): voorzitter@deopstap050.nl
 • Theo Roelfsema (penningmeester): penningmeester@deopstap050.nl
 • Sietske Boekema
 • Anneke de Koning
 • Wim Benneker

Doelstellingen en beleidsplan

De Opstap maakt door middel van de inzet van vrijwilligers een nieuwe vorm van collectieve mantelzorg mogelijk. Conform de statuten stelt de stichting zich ten doel:

 • het oprichten, exploiteren en in standhouden van een logeerhuis voor herstel en respijt met een huiselijke sfeer om mensen na opname in een zorginstelling bij hun herstel verder te ondersteunen en om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten;
 • invulling te geven aan de persoonlijke behoeften en wensen van de gasten en hun mantelzorgers;
 • vrijwilligers de mogelijkheid bieden voor het logeerhuis werkzaamheden te verrichten.

Jaarverslagen

 

Folder: Download hier de folder van De Opstap
Filmpje: Bekijk hier een filmpje over De Opstap