Vrijwilligers maken het mogelijk!

Tekstgrootte:    A    A    A

Privacyverklaring

 

Stichting Logeerhuis De Opstap hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van zijn gasten. U kunt er op vertrouwen dat zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens wordt omgegaan. Daarbij nemen wij de voorwaarden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
In deze Privacyverklaring wordt beschreven waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft.
Wij registreren algemene persoonsgegevens van onze gasten ten behoeve van contact, factuur en het toezenden van de nieuwsbrief. Daarnaast dient u bij registratie toestemming te verlenen voor het verwerken van enkele bijzondere gegevens die betrekking hebben op de behoefte aan ondersteuning, zoals de naam van (huis-)arts, (wijk-)verpleegkundige en zorgverleden.
Deze bijzondere persoonsgegevens zijn nodig voor de vrijwilligers van het logeerhuis en worden na afloop van het verblijf vernietigd.
Algemene gegevens, zoals naam en adres worden gedurende twee jaar bewaard ten behoeve van statistiek en nieuwsbrief, tenzij u aangeeft deze niet meer of langer te willen ontvangen.
Op verzoek heeft de gast recht op inzage, wijziging of verwijdering van de door ons vastgelegde gegevens.

Nieuwe flyer!

We hebben een nieuwe Flyer om vrijwilligers te werven.      

Lees verder

Protestantse kerk De Fontein doneert 1700 euro aan de Opstap.

  Een enorme verrassing! Zo kan je het bericht dat wij op 18 november van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) gemeente De Fontein ontvingen wel noemen….

Lees verder

ChristenUnie op bezoek bij de Opstap

Op zaterdag 10 november heeft een delegatie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan logeerhuis de Opstap. Dit bezoek vond plaats in het kader van de…

Lees verder

Waar kunt u ons vinden?
Stichting Logeerhuis De Opstap
Molukkenstraat 202
9715 NZ Groningen

T 050 204 2500
info@deopstap050.nl

Sociale media

sm_facebook  sm_twitter