Vrijwilligers maken het mogelijk!

Tekstgrootte:    A    A    A

ANBI

Stichting Logeerhuis De Opstap is officieel opgericht op vrijdag 18 december 2015. 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

KvK-nummer
Bij de Kamer van Koophandel is logeerhuis De Opstap ingeschreven onder het nummer 64788512.RSIN
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van logeerhuis De Opstap is 855844590.

Doelstellingen en beleidsplan
De Opstap maakt door middel van de inzet van vrijwilligers een nieuwe vorm van collectieve mantelzorg mogelijk. Conform de statuten stelt de stichting zich ten doel:

  • het oprichten, exploiteren en in standhouden van een logeerhuis voor herstel en respijt met een huiselijke sfeer om mensen na opname in een zorginstelling bij hun herstel verder te ondersteunen en om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten;
  • invulling te geven aan de persoonlijke behoeften en wensen van de gasten en hun mantelzorgers;
  • vrijwilligers de mogelijkheid bieden voor het logeerhuis werkzaamheden te verrichten.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergadering of voor overige werkzaamheden. Zij krijgen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten. De vrijwilligers die voor de stichting werkzaam zijn, ontvangen eveneens geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden de onkosten die aantoonbaar verband houden met het verrichte vrijwilligerswerk vergoed. Logeerhuis De Opstap heeft een samenwerkingsverband met Humanitas Groningen stad. Een medewerker van Humanitas ondersteunt de vrijwilligers. Deze medewerker ontvangt een honorarium volgens de CAO welzijn.

U kunt hieronder de volgende financiële documenten downloaden

Jaarverslag De Opstap 2017 totaal

Jaarverslag De Opstap 2018

Vacature: Nachtwacht (participatiebaan)

De Opstap zoekt zo snel mogelijk iemand die ‘s nachts op onze gasten kan passen. In principe kan je ‘s nachts gewoon slapen in de logeerkamer,…

Lees verder

Nieuwsbrief mei 2019 is uit!

Nieuwsbrief mei 2019

Lees verder

Gasten blij met De Opstap

Op een beoordelingsformulier kunnen gasten aangeven wat zij van De Opstap vinden. Het is een aangenaam huis, gastvrij en vriendelijk. Dat is het beeld dat gasten van…

Lees verder

Waar kunt u ons vinden?
Stichting Logeerhuis De Opstap
Molukkenstraat 202
9715 NZ Groningen

T 050 204 2500
info@deopstap050.nl

Sociale media

sm_facebook  sm_twitter