Vrijwilligers maken het mogelijk!

Tekstgrootte:    A    A    A

Steun De Opstap

De Opstap is als burgerinitiatief afhankelijk van bijdragen van sponsoren, donateurs en vermogensfondsen die het logeerhuis een warm hart toedragen.

Burgerinitiatief
De Opstap werkt met onbetaalde vrijwilligers. Toch brengt de exploitatie van de Opstap aanzienlijke kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, energielasten, verzekeringen, de kosten van de professionele ondersteuning van onze vrijwilligers en de verblijfskosten van gasten. Omdat wij een subsidie van de gemeente Groningen en bijdragen van diverse fondsen ontvangen, kunnen we de eigen bijdrage van onze gasten beperken tot 10 euro per etmaal  ( inclusief alle maaltijden). 

Uw steun is nodig
Om de bijdrage voor gasten betaalbaar te houden, hebben wij uw steun nodig. Bedrijven en particulieren kunnen het werk van de Opstap op verschillende manieren ondersteunen door:

  • Het leveren van diensten en goederen;
  • Het leveren van menskracht;
  • Het leveren van financiële ondersteuning voor de exploitatie van het logeerhuis;

Giften
Giften zijn welkom op het rekeningnummer NL55 TRIO 0391 0987 80 ten name van Logeerhuis De Opstap onder vermelding van “gift”. Of neem voor meer informatie contact op met penningmeester Peter Doting.

Maak voor het doen van een periodieke schenking gebruik van het formulier overeenkomst periodieke gift van de belastingdienst.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (AnBi).

KvK-nummer
Bij de Kamer van Koophandel is logeerhuis De Opstap ingeschreven onder het nummer 64788512.

Logeerhuis De Opstap wordt op dit moment financieel gesteund en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en diverse fondsen en subsidiegevers:

vsbfonds-pay-off-webscholten-kammingafondsemmaplein-foundation_jpgkansfonds-groen-1600px

logo-provincie-groningen     logo-gemeente-groningen   

Winnaars “Meer dan handen” prijzen 2018 bekend

Vrijdag 2 februari zijn de “Meer dan handen” vrijwilligersprijzen 2018 uitgereikt. Helaas behoort de Opstap niet tot één van de winnaars. De juryprijzen gingen naar RestoVanHarte,…

Lees verder

Interview in de Seniorenkrant Groningen

In de Seniorenkrant Groningen is een interview over de Opstap verschenen. De eerste in 2018.

Lees verder

Nieuwsbrief december 2017

Eind 2017 is de laatste nieuwsbrief uitgekomen. Als je hem nog een keer wilt lezen klik dan op de volgende link Nieuwsbrief december 2017

Lees verder

Waar kunt u ons vinden?
Stichting Logeerhuis De Opstap
Molukkenstraat 202
9715 NZ Groningen

T 050 204 2500
info@deopstap050.nl

Sociale media

sm_facebook  sm_twitter